sábado, 16 de febrero de 2013

El perquè dels números f


 
 
 published on espaifotografic.cat - tot fotografia // visit site
El perquè dels números f

Figura A

Quant ens iniciem en la fotografia comencem aprenent termes com el temps d'exposició i l'obertura del diafragma. Del primer és fàcil entendre'n els seus valors al ser fraccions de temps expressades en segons, però el segon pren uns misteriosos valors que, a més a més, s'anomenen números f. Ens expliquen que representen l'obertura del diafragma per controlar l'entrada de llum a la càmera però resulta que els valors més petits signifiquen una obertura gran, tal i com s'observa en la Figura A. Com és això? Quin sentit té?

Si pensem en l'obertura del diafragma tendim a imaginar-nos el seu diàmetre, però en realitat els números f són adimensionals i són el resultat de dividir la distància focal (distància entre el centre òptic de la lent i la película o el sensor) pel diàmetre d'obertura. Per això, com més gran és el diàmetre més petit resulta el número f. Aquesta seria l'expressió matemàtica on f seria el número f, F la distància focal i D el diàmetre:

f = F / D

S'estableix una escala de números f de tal manera que cada un es separi un pas del següent. Un pas, full stop en anglès i d'aquí el nom de número f, significa que es dobla o es divideix a la meitat l'entrada de llum o diàmetre efectiu del diafragma. La següent successió correspon a aquesta escala:

f/1 – f/1.4 – f/2- f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f8 – f/11 – f/16 – f/22

El que passa és que la majoria de càmeres actuals estan configurades per defecte per fer salts de 1/3 de pas (per saltar un pas haurem de fer 3 clics), amb la qual cosa l'escala de números f seria:

f/1 – f/1.1 – f/1.2 – f/1.4 – f/1.6 – f/1.8 – f/2- f/2.2 – f/2.5 – f/2.8 – f/3.2 – f/3.5 – f/4 – f/4.5 – f/5 – f/5.6 – f/6.3 – f/7.1 – f8 – f/9 – f/10 – f/11 – f/13 – f/14 – f/16…

La gràcia de tot plegat és que podem comparar lluminositats entre objectius de diferent distància focal, ja que un mateix diàmetre d'obertura no deixa entrar la mateixa llum amb un angular (focal reduïda) que amb un teleobjectiu (focal llarga).

Si observem un objectiu veurem que mostra uns 'numerets' com els dos exemples de la figura B.

Figura B

Aquests dos exemples corresponen a objectius zoom ja que el primer ens informa que la seva distància focal varia entre 18 mm i 200 mm, i el segon entre 12 mm i 24 mm. I els següents nombres ens informen de la lluminositat màxima de l'objectiu, una característica essencial de cada òptica.

El primer cas indica 1:3.5-5.6 la qual cosa significa que si tenim el zoom a la posició de 18 mm la lluminositat màxima serà de f/3.5 però si posem el zoom al màxim de 200 mm només tindrem disponible una lluminositat màxima de f/5.6.

El segon cas indica 1:4 que vol dir que en tota la gama de distàncies focals que ens ofereix aquest zoom la màxima obertura sempre és de f/4. Com més qualitat tenen els objectius més gran serà la seva obertura màxima (direm que són molt lluminosos) i a més ens la garantirà en totes les distàncies focals disponibles.
Américo. Enviado desde mi iPad