miércoles, 6 de octubre de 2010

Ombres ?.......shadows ?

L'ombre no existeix;el que tu en dius ombre és la llum que no veusSent from my iPhone